Brandtätning

Vi utför brandtätningar kring genomföringar och hål som ska tätas i brandceller. Samtliga brandtätningar märkes med brandklass, dateras och signeras.