Byggfog

Vi utför alla typer av fogar.

Akustikfog för ljudtätnig. Rörelsefogar i prefabelement till mjukfogar i badrum och kök.

Fogrenovering, d.v.s borttagning av befintlig, som ersättes med ny fog.