Företaget har genomgått en grundutbildning i byggnadsmiljö omfattande grunderna i:

Miljöbalken, plan o Bygglagen och Byggsektorns kretsloppsråds rekomendationer samt kemikalieinspektionens skrift förebygga, för att bygga rätt.

Vi utför källsortering på varje arbetsplats.

Vi jobbar för ständiga förbättringar.